A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

De 20-wekenecho geëvalueerd

08-12-2010

Begin dit jaar opende de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) samen met de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) en de BOSK (Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders) het meldpunt 20-wekenecho. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe de voorlichting rond de 20-wekenecho plaatsvindt en of dat gevolgen heeft voor de manier waarop keuzes worden gemaakt over het wel of niet voortzetten van de zwangerschap. In twee maanden tijd hebben ruim 3.000 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Daaruit blijkt onder andere dat een toenemend aantal vrouwen niet weet dat de echo vrijwillig is. De drie initiatiefnemende organisaties willen bereiken dat 100% van de zwangere vrouwen beschikt over optimale kennis. Op 2 september 2010 vond een Expertmeeting plaats, met als doel gezamenlijk de conclusies te bespreken en vast te stellen welke verbeteracties noodzakelijk zijn. Er werden diverse suggesties gedaan betreffende de kwaliteit van de informatie en de counseling. In overleg met de NPV zal de VSOP zorg dragen voor toekomstig overleg en terugkoppeling van de aanbevelingen en conclusies aan de werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering prenatale screening en de landelijke evaluatie.

Contactpersoon: Elsbeth van Vliet
T: 035 – 603 4042
E: e.v.vliet@vsop.nl
 

>>De 20-wekenecho geëvalueerd

Print