A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

De Cornelia Stichting zoekt projecten voor kinderen

24-11-2011

De Cornelia Stichting (www.cornelia-stichting.nl) is een fonds voor ‘financiële ondersteuning van allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen met een beperking (in ruime zin)’. De stichting is relatief onbekend en heeft de VSOP daarom verzocht om het fonds onder de aandacht te brengen van patiëntenorganisaties voor aandoeningen en beperkingen bij kinderen voorkomen. Bij deze!
Heeft u een idee dat wellicht ook voor andere aandoeningen van belang kan zijn? Neem dan contact op met de VSOP, een gezamenlijk voorstel maakt de kans op toekenning groter!
 

>>De Cornelia Stichting zoekt projecten voor kind...

Print