A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Drie projecten toegekend aan VSOP

31-07-2009

Drie projecten toegekend aan VSOP

De VSOP heeft in januari 2009 drie grote projectvoorstellen ingediend bij het Fonds PGO, een onderafdeling van het ministerie van VWS. In juli werd bekend dat deze drie projecten, die lopen van 2009 tot 2012, zijn toegekend. Twee projecten richten zich specifiek op erfelijke, aangeboren en zeldzame aandoeningen, een derde project richt zich op onderzoek en therapieontwikkeling. Twee projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met in totaal negen ziekte-specifieke patiëntenorganisaties. Meer informatie over de projecten vind u onder "Wat doen wij?".

>>Drie projecten toegekend aan VSOP

Print