A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

E-learnings maken artsen alert op zeldzame aandoeningen

30-11-2018

Samen met het Erfocentrum ontwikkelde de VSOP een drietal e-learnings die huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen moet helpen bij de diagnose van zeldzame aandoeningen. Aan de hand van concrete casussen leren de artsen signalen herkennen en krijgen ze handvatten aangereikt voor de vervolgstappen op weg naar een diagnose. 

De e-learnings zijn geaccrediteerd en te vinden via Huisartsengenetica.

Zeldzaam maar niet uitzonderlijk

Hoewel ieder van de zeldzame aandoeningen per definitie niet vaak voorkomt, zijn zeldzame aandoeningen niet uitzonderlijk. In Nederland leven zo’n 1 miljoen mensen met een zeldzame aandoening. Dus zullen bijna alle huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen op een zeker moment met een zeldzame aandoening te maken krijgen. 

Diagnose kan sneller

Vanwege het zeldzame karakter en de vaak ‘vage’ klachten, duurt het vaak lange tot een diagnose is gesteld. Patiënten of ouders met hun kinderen komen herhaaldelijk bij huis-, jeugd- of kinderarts met het vermoeden dat er ‘iets niet klopt’ zonder dat er een diagnose komt. Naast de – soms jarenlange – onzekerheid, brengt dit ook een risico op onherstelbare gezondheidsschade met zich mee doordat de juiste zorg of behandeling niet gestart wordt. 

Signalen herkennen

Hoewel we niet van alle artsen kunnen verwachten dat ze alle +/- 8.000 zeldzame aandoeningen kunnen herkennen, kunnen zij meer doen in het herkennen van signalen die op een zeldzame aandoening kunnen wijzen. In de e-learningmodules krijgen artsen aan de hand van concrete casussen handvatten aangereikt. Belangrijk onderdeel zijn de 6 succesfactoren: 

  1. vertrouw op de eerste indruk,   
  2. blijf naast de ouders staan 
  3. gegevensverzameling
  4. patroonherkenning
  5. vertrouw op  niet-pluis-gevoel
  6. samen komen we verder

Van gevoel naar actie

De e-learnings zijn gebaseerd op een eerdere nascholingstour die mede door de VSOP werd gegeven. Artsen bleken bijna zonder uitzondering wel een zo’n geval in de praktijk te hebben gehad: een patiënt met terugkerende klachten zonder duidelijke diagnose waarbij het gevoel overheerste dat er ‘meer aan de hand was’. Met de informatie uit de E-learnings kunnen artsen nu gericht actie ondernemen op basis van dat gevoel. Het brengt een korte diagnosetijd voor veel patiënten dichterbij. 

Patiëntenorganisaties Laposa en NFVN leverden beiden belangrijke input voor deze e-learnings. 

>>E-learnings maken artsen alert op zeldzame aand...

Print