A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Eindelijk verruiming mogelijkheden medisch-wetenschappelijk onderzoek kinderen

26-10-2015

Op 29 september jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Schippers waardoor de mogelijkheden worden verruimd voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwame proefpersonen.

Het wetsvoorstel kent een lange geschiedenis, nadat eerder o.a. de Commissie-Doek (november 2009), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en diverse patiëntenorganisaties, waaronder Duchenne Parents Project, VOKK en de VSOP richting de minister en de Tweede Kamer hadden aangegeven dat zij de huidige wet als veel te beperkend zagen voor niet-therapeutisch (interventie) onderzoek met minderjarigen (dat wil zeggen onderzoek dat niet aan henzelf ten goede kan komen). De wetswijziging bouwt voort op de Europese Richtlijn voor klinische proeven.

Een van de belangrijkste veranderingen in dit wetsvoorstel is dat de absolute bovengrens voor toegestane belasting en risico’s, wordt vervangen door een relatieve bovengrens. Dat houdt in dat de minimale belasting en minimale risico’s voor de betrokkenen gerelateerd worden aan de standaardbehandeling van de aandoening. Ook is in dit voorstel de leeftijdsgrens voor het geven van zelfstandige toestemming voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek van achttien naar zestien jaar verschoven.

De verruiming van de wet zal naar verwachting de mogelijkheden vergroten voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor ernstig zieke kinderen. De Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel.

Voor meer informatie over deze wetswijziging verwijzen wij u naar de website van CCMO.

De gezamenlijke brief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, afdelingshoofden kindergeneeskunde van de academische medische centra en ouder- en patiëntenorganisaties, waaronder de VSOP, vindt u hier.
Zie ook www.kindenonderzoek.nl.

>>Eindelijk verruiming mogelijkheden medisch-wete...

Print