A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie-2 geval en levensbeëindiging pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen

02-12-2013

De minister van VWS heeft in 2012 ZonMw verzocht zorg te dragen voor de evaluatie van deze regeling. VSOP-Beleidsmedewerker Elsbeth van Vliet nam als lid van de begeleidingscommissie deel aan deze evaluatie.

Een van de conclusies van dit onderzoek is dat het aantal meldingen zeer gering was. Redenen voor het lage aantal meldingen is de invoering van de 20 weken ECHO (SEO) in 2007, doordat ouders nu vaker kiezen voor zwangerschapsbeëindiging vóór 24 weken. Maar ook was er onvoldoende bekendheid bij artsen met criteria en de meldingsprocedure en verschillen over de interpretatie daarvan. Het niet melden komt ook doordat de angst onder behandelaars voor rechtsvervolging niet is weggenomen.
Het evaluatieonderzoek sluit aan bij de recente publicatie van het KNMG standpunt, Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen. De VSOP was bij dit standpunt betrokken in de fase van becommentariëring. Duidelijke criteria worden hierin weergegeven voor medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeboren met zeer ernstige afwijkingen. De kern van het standpunt is: “Als een behandeling zinloos is, vervalt de rechtvaardiging te behandelen. Vertrouwen in de medische professionaliteit en de liefde van de ouders voor hun pasgeborene vormen het uitgangspunt. “

Neemt u voor meer informatie contact op met Elsbeth van Vliet.

>>Evaluatie Regeling centrale deskundigencommissi...

Print