A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

FBG: gentherapie biedt kansen voor genetische aandoeningen

30-11-2017

Het Forum Biotechnologie & Genetica (FBG) is een overlegorgaan van ongeveer 40 deelnemende organisaties. De VSOP is medeoprichter van het FBG en actief lid. Het FBG komt een aantal keer per jaar bijeen om bij te dragen aan beleidsontwikkeling en het ministerie van VWS daarbij te ondersteunen.

Met nieuwe technieken zoals het zogenaamde CRISPR-Cas9 is de mogelijkheid ontstaan om op een relatief eenvoudige manier het DNA te veranderen. De verwachting is, dat met dit systeem het gentherapeutische onderzoek, en daardoor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, een grote vlucht gaan nemen. Binnen Europa neemt het Nederlands onderzoek op het gebied van gentherapie een vooraanstaande positie in. Reden genoeg om de kansen en knelpunten voor de verdere ontwikkeling en toepassing van deze techniek in Nederland in kaart te brengen. Eind november heeft het FBG dit nader verkend (publiekssamenvatting).

Voor meer informatie: Cor Oosterwijk, directeur VSOP

>>FBG: gentherapie biedt kansen voor genetische a...

Print