A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Film over transitiezorg

13-04-2010

De film Klaar?Over! laat het belang van goede transitiezorg zien voor jongeren die opgroeien met een chronische aandoening. Om de zorg rondom de transitie naar de zorg voor volwassenen beter te laten verlopen is sinds 2009 het landelijk Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! gestart. In de film vertellen
jongeren en ouders over hun ervaringen met zorg en laten zorgverleners uit twee teams van zorgverleners zien welke zorgvernieuwingen ze hebben doorgevoerd om de inhoud en organisatie van de transitie te verbeteren. Op www.opeigenbenen.NU is de film te zien en te bestellen. De film is gemaakt op initiatief van Kenniskring Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) en het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en wordt gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit!

In het Actieprogramma ontwikkelen teams van zorgverleners uit revalidatiecentra en ziekenhuizen een plan van aanpak om de zorg voor jongeren met een chronische lichamelijke aandoening te verbeteren. De belangrijkste uitdaging is deze jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar beter te ondersteunen bij het verwerven van zelfmanagement en zelfredzaamheid in hun overgang naar volwassenheid. Het gaat hierbij om inhoudelijke en organisatorische verbeteringen in de transitie van kinderzorg naar de zorg voor volwassenen. Zorgvernieuwingen zijn o.a. instellen van een transitiecoördinator, een transitiepoli, het gebruik van een Individueel Transitieplan en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid.

‘Het is belangrijk dat er een gemeenschappelijk beleid komt tussen de kinderarts en de internist omdat het op dit moment zo is dat we niet van elkaars manier van zorg op de hoogte zijn. En daarom is de overstap van de kinderarts naar de internist te groot en dat is denk ik één van de belangrijkste redenen dat er uitval van zorg is’. Paul van Mossevelde, Amphia Ziekenhuis Breda.

De film Klaar?Over!

  • laat het belang van goede transitiezorg zien;
  • vertelt het verhaal van jongeren, ouders en zorgverleners;
  • deelt ervaringen met verschillende interventies en tools;
  • is geschikt als voorlichtings- en scholingsmateriaal;
  • is bedoeld om zorgprofessionals in de kinder- en volwassenenzorg te informeren
  • en inspireren.

>>Film over transitiezorg

Print