A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Geen ECZA beoordeling 2024

08-04-2024

Bericht gepubliceerd op de website van VWS:

De minister voor Medische Zorg heeft, op verzoek van de NFU, NVZ en in afstemming met de STZ en de VSOP, besloten om de beoordelingsprocedure voor kandidaat-expertisecentra zeldzame aandoeningen (ECZA) in 2024 over te slaan. Dit betekent dat de eerstvolgende beoordelingsronde start in het voorjaar van 2025. Kandidaat- expertisecentra wiens aanvraag in 2023 is afgewezen of kandidaat- expertisecentra die in 2024 een nieuwe aanvraag hadden willen indienen, kunnen deze aanvraag in 2025 indienen. Doorontwikkeling van de procedure Sinds 2014 is de NFU, in opdracht van VWS, verantwoordelijk voor de beoordelingsprocedure waarin kandidaat- expertisecentra een aanvraag kunnen indienen voor erkenning als ECZA. In de afgelopen jaren is er door veldpartijen geconstateerd dat meerdere aspecten van de beoordelingsprocedure om verbetering vragen. Het komende jaar wordt daarom gebruikt om de beoordelingsprocedure verder te verbeteren. De doorontwikkeling zal zich toespitsen op onder andere het verkennen van de implementatie van hoor-wederhoor in de beoordelingsprocedure, voordat een definitief advies aan de minister voor Medische Zorg wordt uitgebracht. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van het beoordelingsproces, de positie van deelnemende stakeholders en de inhoudelijke kwaliteit van het advies. Daarnaast zal een verbeterslag worden gemaakt ten aanzien van de inrichting van de referentenpool en zal het systeem, waarmee een aanvraag kan worden ingediend en beoordeeld, worden geoptimaliseerd. Op deze manier wordt de gebruiksvriendelijkheid verhoogd, voor zowel de deelnemende (kandidaat-)ECZA als de deelnemende patiëntenorganisaties en referenten. Dit kan leiden tot aanscherping van de Beleidsvisie expertisecentra zeldzame aandoeningen 2022. Tot slot Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met de NFU [zeldzameaandoeningen@nfu.nl], de NVZ/STZ [j.vandam@stz.nl] of de VSOP [expertisecentra@vsop.nl].

>>Geen ECZA beoordeling 2024

Print