A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Gezocht: ervaringsdeskundigen met een mening

07-11-2019

Momenteel lopen er een tweetal door VWS georganiseerde dialogen die elkaar raken en waar de VSOP het patiëntenperspectief graag wil borgen. Ten eerste is er de DNA-dialoog over het genetisch aanpassen van embryo's. Dit is een serie van publieke debatten en activiteiten. Deze is in oktober formeel van start gegaan. Daarnaast wordt er ook een maatschappelijke dialoog gevoerd over embryoselectie bij risico op dragerschap van erfelijke aandoeningen. Deze laatste begint op 3 december a.s. met een startbijeenkomst in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. 

Voor deze dialogen zoeken we mensen die vanuit het patiëntenperspectief hun mening willen delen. Met welke dilemma's krijg je te maken als je een ernstige erfelijke aandoening hebt? Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar de (technologische) mogelijkheden? Waar zou jij voor of tegen willen pleiten? 

Wilt u een bijdrage leveren aan een of beide dialogen? Meld u zich dan bij de VSOP.

 

Ja, ik wil meepraten

>>Gezocht: ervaringsdeskundigen met een mening

Print