A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Gezondheidsraad adviseert dragerschapsscreening

15-11-2023

De Gezondheidsraad adviseert alle wensouders de gelegenheid te bieden om zich voorafgaand aan  een eventuele zwangerschap te laten testen op dragerschap van ernstige erfelijke aandoeningen om na te gaan of zij een verhoogde kans hebben op het krijgen van een kind met deze aandoening.

Het advies sluit naadloos aan bij de reden waarom de VSOP in 1979 is opgericht: bevorderen dat iedereen tijdig weet heeft van genetische informatie die autonome, geïnformeerde keuzes mogelijk maakt voor de eigen gezondheid of in relatie tot een (toekomstige) kinderwens.

We hopen van harte dat het ministerie van VWS het advies overneemt en dat ook veldpartijen zich bewust zijn van de urgentie om dit screeningsaanbod op een verantwoorde manier beschikbaar te stellen voor alle (wens)ouders die daar gebruik van willen maken..

>>Gezondheidsraad adviseert dragerschapsscreening

Print