A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Goed Gedrag en de VSOP

24-11-2011

Goed Gedrag en de VSOP

In het najaar van 2011 startte de FEDERA (Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen) met de vernieuwing van de Code Goed Gedrag, ook wel de Gedragscode Gezondheidsonderzoek.
De code heeft betrekking op observationeel onderzoek met gegevens van patiënten. Deze gegevens worden veelal verkregen in het kader van behandeling en kunnen onder voorwaarden worden gebruikt voor onderzoek. De gedragscode gaat over die voorwaarden. Nu de gedragscode aan vernieuwing toe is, is de VSOP gevraagd om mee te denken. Eerder was de VSOP al betrokken bij de herziening van de Code Goed gebruik, betreffend het gebruik van lichaamsmateriaal.
Ook de Wet Medezeggenschap Lichaamsmaterialen wordt momenteel herzien. Mede uit naam van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) nam de VSOP deel aan een raadpleging hierover door het Ministerie van VWS. Hun gezamenlijke reactie, waarin het belang van zowel wetenschappelijk onderzoek als medezeggenschap daarbij wordt benadrukt, vindt u op de website van de VSOP.
Contactpersoon: Tessa van der Valk E: t.v.d.valk@vsop.nl
 

>>Goed Gedrag en de VSOP

Print