A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Iedere zwangere gescreend?

23-04-2012

Door de komst van Non-Invasieve Prenatale Diagnostiek (NIPD) in het bloed van de moeder, vroeg in de zwangerschap, zal de prenatale screening de komende jaren drastisch veranderen. De VSOP denkt vanuit het patiëntenperspectief mee over de grote ethische dilemma’s die daarbij spelen.
In de derde landelijke conferentie pre- en neonatale screeningen van het RIVM op 17 april jl. gaf de VSOP haar visie tijdens de workshop ‘Toekomstige DNA ontwikkelingen: gevolgen voor de screeningen? Ook zal de VSOP gaan participeren in het tweejarige project ‘Widening de scope of prenatal screening by NIPD, consequences for counseling, informed decision making and screening policy’ dat in juli door ZonMw werd gehonoreerd. De VSOP maakt deel uit van de adviesraad van deze studie en zal in 2013 een conferentie organiseren voor betrokken patiëntenorganisaties, als input voor een daaropvolgende multidisciplinaire expert meeting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elsbeth van Vliet.
 

>>Iedere zwangere gescreend?

Print