A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Iedereen een genetische zelftest of total body scan?

02-07-2012

Er is een toenemend aanbod van preventief (zelf)onderzoek. In veel gevallen laat de kwaliteit en het nut van het aanbod van preventief (zelf)onderzoek te wensen over, anderzijds kan uitbreiding van het aanbod op sommige terreinen juist nodig zijn om de regie van de patiënt/zorggebruiker over zijn gezondheid en/of ziekte te versterken. Die patiënt/eindgebruiker is echter niet of nauwelijks bij de ontwikkeling van het aanbod van preventief (zelf)onderzoek betrokken (geweest).

Begin dit jaar startte een project dat beoogt het aanbod vanuit dit perspectief te beïnvloeden en de burger/patiënt/zorggebruiker de middelen in handen te geven om dit aanbod kritisch te beoordelen en daarbinnen zinvolle keuzes te kunnen maken. Volop actueel! Recent heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad bijvoorbeeld gevraagd of het verbod op total body scans in Nederland opgeheven zou kunnen worden.
Het project 'Preventief (zelf)onderzoek – Kwaliteit vanuit het patiëntenperspectief' is een
samenwerkingsverband van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF),
de Consumentenbond (CB), de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) en wordt gecoördineerd door de VSOP. Ook wordt samengewerkt met het CBO, dat in opdracht van ZonMw een multidisciplinaire richtlijn ontwikkelt. Een eerste consultatie van patiëntenorganisaties vond plaats op 28 juni.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa van der Valk
 

>>Iedereen een genetische zelftest of total body...

Print