A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

In 2020 aflopende erkenningen van expertisecentra verlengd met 1 jaar

16-06-2020

NFU en VSOP verzorgen samen de toetsing van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Daarvoor consulteert de VSOP een groot aantal patiëntenorganisaties. Vanwege de COVID19-crisis lukt het niet om de beoordelingsprocedure voor die expertisecentra waarvan de vijfjarige erkenning in 2020 afloopt nog dit jaar af te ronden. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten de erkenningen van deze expertisecentra te verlengen tot en met eind 2021. Dit betekent dat deze expertisecentra mee kunnen in de eerstvolgende beoordelingsronde van expertisecentra en opnieuw voor vijf jaar erkend kunnen worden, zonder dat hun erkenning voortijdig afloopt. De Raden van Bestuur van de betreffende expertisecentra zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Voor alle andere expertisecentra blijft de geldigheidsduur van de erkenning hetzelfde. Deze  wordt dus niet verlengd. 

We hopen snel duidelijkheid te krijgen over de startdatum van de eerstvolgende beoordelingsronde van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

Met vragen over de beoordeling van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen kunt u contact opnemen met mevr. Ilze Roelofs via expertisecentra@vsop.nl.

>>In 2020 aflopende erkenningen van expertisecent...

Print