A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Inbreng consultatieronde NZA

24-02-2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overweegt een diagnose-behandelcombinatie (dbc) op te zetten die ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrij kunnen inrichten. Met deze zogenaamde “facultatieve prestatie” kunnen zorgaanbieders nieuwe, lokale vormen van medisch-specialistische zorg die niet binnen huidige dbc’s passen, betaald krijgen. Het is de bedoeling dat een ziekenhuis en een zorgverzekeraar samen bij de NZa een nieuwe dbc kunnen aanvragen, voor zorg waarmee ze een specifiek lokaal knelpunt willen oplossen. In de toekomst zou de NZa ook zo’n vrije dbc mogelijk willen maken om samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsenzorg te bekostigen.

Om te weten wat individuele zorgverleners, ziekenhuizen, zorginkopers en patiëntenorganisaties vonden van deze ‘vrije dbc’ hield de NZa eind februari een open consultatieronde. De VSOP leverde vanuit het patiëntenperspectief een bijdrage aan die consultatie. Vanuit de achterban van patiëntenorganisaties voor zeldzame en genetische aandoeningen en via andere betrokken veldpartijen krijgt de VSOP meerdere signalen dat mensen met een zeldzame aandoening vaak buiten de bestaande ruimte van de bekostiging in de medisch specialistische zorg vallen. Zorgprestaties voor deze groep, zijn vaak niet onder te brengen in de huidige DBC- of DOT-systematiek. 

Dat blijkt ook uit het Slotadvies Afstemmingsoverleg Zeldzame Ziekten (2017) onder Knelpunten Coördinatie en Netwerkvorming (citaat): “De huidige bekostigingssystematiek (zoals DBC) kent een aantal belemmeringen voor het leveren van multidisciplinaire zorg (vanuit verschillende zorginstellingen en vanuit diverse wetten) aan een patiënt. Er is behoefte aan een echelon overstijgend budget en coördinator. Er is geen duidelijk beleid ten aanzien van bekostiging van shared care.” 

Het is wenselijk dat de bekostiging in de zorg niet langer gekoppeld is aan de (zieken)huizen, maar patiëntvolgend en derhalve echelon overstijgend wordt. Een vrij dbc kan bijvoorbeeld van waarde zijn bij bekostiging van multidisciplinair expertiseconsult in de diagnostische fase of bij shared care (multidisciplinaire zorg vanuit verschillende zorginstellingen). Ook is het wenselijk dat de door de door de minister erkende expertisecentra op het terrein van de DBC-systematiek meer bevoegdheden krijgen.

De VSOP hoopt met deze bijdrage ook in de toekomst het patiëntenperspectief bij de bekostigingsproblematiek rond zeldzame aandoeningen onder de aandacht te kunnen blijven brengen bij de NZa en verzekeraars. 

>>Inbreng consultatieronde NZA

Print