A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Informatie landelijke toetsing Expertisecentra

19-06-2019

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft in mei 2019 van het ministerie van VWS de opdracht gekregen de Landelijke toetsing van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s) opnieuw te coördineren (zie de NFU-website). De VSOP zal daarin opnieuw de beoordeling vanuit het patiëntenperspectief ondersteunen. 

Planning toetsingsrondes

Gedurende 5 jaar zullen verschillende toetsingsrondes starten. Nog deze zomer wordt gestart met het herbeoordelen van de circa 26 centra (uit Tranche F) die in augustus 2018 een voorlopige erkenning van 1 jaar kregen. De patiëntenorganisaties die mogelijk een rol krijgen in deze herbeoordelingsprocedure zijn hierover geïnformeerd.  

De expertisecentra die in eerdere rondes (Tranche A t/m E) een erkenning voor 5 jaar (tot 2020) kregen worden in de loop van volgend jaar herbeoordeeld. 

Zodra over de planning en uitvoering van deze beide procedures meer bekend is, zullen betrokkenen daarover worden geïnformeerd per e-mail. Tevens zullen we u blijven informeren via de VSOP-website.

Vanaf 2020 kunnen ook (kandidaat) expertisecentra voor nieuwe (groepen van) aandoeningen zich aanmelden voor de landelijk toetsingsprocedure. 

Lange termijn

Naast het verzorgen van de toetsingsrondes zal door de NFU en VSOP ook gewerkt worden aan de doorontwikkeling en lange termijn borging van de Landelijke Toetsing van Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

Contactgegevens

Alle patiëntenorganisaties die in de periode 2014 – 2018 zijn benaderd voor deelname aan de landelijke toetsing van expertisecentra zijn via de mail al op de hoogte gebracht van de huidige ontwikkelingen. De VSOP heeft deze e-mail gestuurd naar het e-mailadres of –adressen die in het kader van de toetsing van expertisecentra in eerdere toetsingsrondes zijn gebruikt. Het kan zijn dat in de tussentijd de e-mailcontactgegevens zijn gewijzigd. Mocht u geen e-mail hebben ontvangen, maar in het verleden wel benaderd zijn voor deelname aan de landelijke toetsing, dan kan het zijn dat uw e-mailcontactgegevens niet meer kloppen. Stuurt u dan een e-mail naar de VSOP met de juiste contactgegevens.

Meer informatie

Op deze website vindt u nu nog informatie over de toetsingsrondes uit 2017 – 2018. Zodra nadere informatie over de toetsing vanaf 2020 bekend is, zullen wij deze op de website plaatsen.
 

>>Informatie landelijke toetsing Expertisecentra

Print