A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Inschrijving geopend van Nederlandse opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld

22-04-2019

In september 2019 gaat het eerste cohort van de EUPATI NL-opleiding van start. Het is de Nederlandse versie van de Europese opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld. Geïnteresseerden kunnen zich tot 26 mei 2019 aanmelden.

Patiëntenvertegenwoordigers worden in de EUPATI NL-opleiding goed toegerust om op gelijkwaardig niveau te kunnen meepraten in geneesmiddelenontwikkeling, -onderzoek en -innovatie. Er is een toenemende vraag naar de inbreng van patiënten en vraag naar een opleiding die is toegespitst op de Nederlandse situatie. De EUPATI NL-opleiding komt daaraan tegemoet.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 5 online modules voor zelfstudie en in totaal 8 trainingsdagen op locatie, verdeeld over 14 maanden. Elke module beslaat een onderdeel van het geneesmiddeltraject. In samenwerking met partnerorganisaties worden de trainingsdagen zoveel mogelijk op relevante en interessante locaties in het land georganiseerd. Uiteraard met oog voor de toegankelijkheid.

De ontwikkeling van de Nederlandse opleiding wordt aangestuurd door een aantal partijen:  2 EUPATI-fellows (afgestudeerden van de Europese opleiding), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Health Holland, Holland BIO, het Ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), ZonMw en Zorginstituut Nederland. Dit onder leiding van PGOsupport.

Voor de inhoud van de opleiding vertalen 5 werkgroepen - bestaande uit EUPATI-fellows en/of patiëntenvertegenwoordigers, afgevaardigden van de overheid, de farmaceutische industrie en de academische wereld – de Europese versie naar de Nederlandse context.

Kosten- en tijdsinvestering

Voor studenten zijn er geen kosten verbonden aan het volgen van deze opleiding. De reiskosten zijn voor eigen rekening. Wanneer een diner/avondprogramma met overnachting onderdeel uitmaakt van het programma (nog niet bekend) zijn de kosten voor rekening van EUPATI NL. Wel vraagt de opleiding behoorlijk wat tijd en energie. Bovendien wordt verwacht dat afgestudeerden – fellows – zich na de opleiding blijvend inzetten voor het belang van patiënten. Zij worden onderdeel van het EUPATI NL-netwerk. Meer informatie over de voorwaarden en een profielschets.

Meer informatie en aanmelden

Geïnteresseerden die overwegen zich aan te melden voor de EUPATI NL-opleiding, maken dat kenbaar door het interesseformulier in te vullen. Dit is stap 1 in de aanmelding. Per e-mail ontvangen zij dan de documenten om zich definitief aan te melden. Na het invullen van deze documenten, uiterlijk 26 mei 2019, gaan zij mee in de selectieprocedure. Op 7 juni wordt de definitieve lijst van maximaal 18 geselecteerde studenten bekendgemaakt. Op 17 september gaat de opleiding officieel van start.    

 Vragen? Stel ze via eupati at pgosupport.nl

>>Inschrijving geopend van Nederlandse opleiding...

Print