A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Installatie VSOP-medewerkster in Gezondheidsraadcommissie

04-02-2013

Vandaag is drs. Elsbeth van Vliet-Lachotzki, beleidsmedewerker Erfelijkheidsvraagstukken bij de VSOP, geïnstalleerd als lid van de Gezondheidsraadcommissie Neonatale Hielprikscreening. De voormalig arts Jeugdgezondheidszorg werkt al 14 jaar bij de VSOP en is sinds 2012 lid van de Beraadsgroep Genetica van de Gezondheidsraad.

Neonatale hielprikscreening

De commissie die vandaag wordt geïnstalleerd heeft tot taak Minister Schippers advies te geven over eventuele wijzigingen ten aanzien van het pakket waarop sinds 2007 door middel van de hielprik gescreend wordt.

Beraadsgroep genetica

De Beraadsgroep Genetica richt zich op de aspecten van erfelijkheid die van belang zijn voor de volksgezondheid. De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van erfelijkheid roepen allerlei vragen op over de betekenis van die ontwikkelingen en over de bruikbaarheid ervan voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg.

Meer informatie over de Gezondheidsraad, vindt u op de website www.gezondheidsraad.nl.


 

>>Installatie VSOP-medewerkster in Gezondheidsraa...

Print