A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Investeren in lotgenotencontact loont

12-04-2021

Lotgenotencontact biedt de maatschappij meerwaarde in de vorm van kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering, naast de directe persoonlijke steun voor deelnemers. Daarmee heeft deze georganiseerde vorm van zelfhulp meer belanghebbenden dan alleen patiënten en cliënten, zoals werkgevers, zorgprofessionals, gemeenten en zorgverzekeraars. Elke investering in lotgenotencontact levert de maatschappij ongeveer 4,5 keer zoveel op, blijkt uit het onderzoek van PGOsupport en Vital Innovators.

Voor VSOP onderstreept dit onderzoek het belang van enerzijds snelle en juiste diagnose - immers; zonder diagnose geen lotgenoten - en anderzijds het grote belang van de patiëntenorganisaties, ook of misschien wel juist voor zeldzame aandoeningen.

Social Return On Investment

Op verzoek van de patiëntenbeweging onderzocht PGOsupport in samenwerking met Vital Innovators de maatschappelijke waarde van het lotgenotencontact. Dat gebeurde volgens de internationaal erkende methode van Social Return On Investment (SROI). Daarbij komen de investeringen en de opbrengsten voor alle belanghebbenden in beeld, uitgedrukt in geld. 
“Dit onderzoek laat zien dat lotgenotencontact niet alleen direct voor patiënten van waarde is. Ook werkgevers, zorgverzekeraars en gemeenten ervaren indirect voordelen, vooral financieel”, aldus Dries Hettinga, directeur PGOsupport. 

Effecten van lotgenotencontact
Bij lotgenotencontact wisselen patiënten en cliënten met eenzelfde aandoening kennis en ervaring uit. Zo vinden zij niet alleen steun, maar leren ze ook van elkaar. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met hun aandoening, wat hun ziekte inhoudt, waar ze terechtkunnen, hoe ze herstel kunnen bevorderen. Het onderzoek laat zien dat dit resulteert in: 
•    toename kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
•    verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
•    minder verzuim/hogere productiviteit (voor werkgevers)
•    snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
•    minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)

Dries Hettinga: “Patiëntenorganisaties mogen trots zijn op wat ze met lotgenotencontact weten te bereiken, niet alleen voor de individuele patiënt, maar ook voor andere partijen in de samenleving. Dit onderzoek geeft de organisaties alle reden om met zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten om de tafel te gaan om lotgenotencontact in Nederland op een hoger plan te krijgen”.  Lees meer op PGO support

 

>>Investeren in lotgenotencontact loont

Print