A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Invitational Conference Vroegdiagnostiek

26-05-2010

De VSOP organiseert later dit jaar een Invitational Conference Vroegdiagnostiek over de tijdige diagnostiek voor zeldzame aandoeningen, als onderdeel van een strategie die beoogt dit knelpunt op nationaal niveau aan te pakken. De VSOP is bezig met het samenstellen van een commissie van deskundigen die adviseert ten aanzien van de voorbereiding van deze conferentie en de beleidsmatige follow-up. Met patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen en diverse medische beroepsgroepen zullen de knelpunten worden beschreven en oplossingsrichtingen worden verkend en uitgewerkt. In het natraject worden de beleidsmatige knelpunten verder overlegd met beleidsmakers en beroepsgroepen, en best practices verder gestimuleerd.
Contactpersoon: Elsbeth van Vliet

>>Invitational Conference Vroegdiagnostiek

Print