A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Kabinet betrekt patiënten bij medische innovatie

15-09-2011

In reactie op het advies van de Gezondheidsraad om de wetenschappelijke onderzoeksagenda van patiënten veel nadrukkelijker te betrekken bij de ontwikkeling van medische producten, heeft Minister Schippers de Tweede Kamer op 14 september laten weten daar op diverse manieren uitvoering aan te willen geen, onder andere via ZonMw en het Topsectorplan Life Sciences en Health.

De VSOP was als commissielid nauw betrokken bij het Gezondheidsraadadvies en zal positief-kritisch blijven volgen of de goede voornemens van de minister ook inderdaad gerealiseerd gaan worden.

Lees meer: Brief Minister Schippers d.d. 14 september 2011

Lees meer: Gezondheidsrapport Medische Producten Nieuw en Nodig! d.d. 18 januari 2011

>>Kabinet betrekt patiënten bij medische innovati...

Print