A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Kent u alle subsidiemogelijkheden?

26-02-2012

Veel patiëntenorganisaties zijn onvoldoende op de hoogte van diverse subsidiemogelijkheden op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, waar zij onderzoekers op kunnen attenderen en/of ook zelf in kunnen participeren. Waar mogelijk zal de VSOP hierop attenderen.
 

Tot 1 december 2014 is het bijvoorbeeld mogelijk om subsidie aan te vragen in het kader van het ZonMw onderzoeksprogramma Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen (www.zonmw.nl). De hoofddoelstelling hiervan is het stimuleren van translationeel onderzoek op het gebied van zeldzame aandoeningen met als einddoel het ontwikkelen van therapieën. Binnen dit programma is een deelbudget (300 k€) gereserveerd om Nederlandse onderzoekers en clinici te stimuleren om meer (inter-)nationale netwerken aan te gaan.

Verder werd in een eerdere nieuwsbrief van de VSOP al geattendeerd op de Cornelia stichting (www.cornelia-stichting.nl) . Dit heeft inmiddels geresulteerd in één toegekende aanvraag, maar er kunnen nog steeds nieuwe aanvragen worden ingediend die gericht zijn op (onderzoek naar) zorg en welzijn van kinderen met chronische aandoeningen of handicaps.

>>Kent u alle subsidiemogelijkheden?

Print