A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Kwaliteit van Leven voor kinderen en ouders gestructureerd bespreken met uw zorgverlener?

20-09-2019

De VSOP werkt al een aantal jaar samen met het Emma Kinderziekenhuis aan verbetering van psychosociale zorg voor het zieke kind. Het online PROM (Patient Reported Outcome Measure) platform KLIK (kwaliteit van leven in Kaart) speelt hierbij een belangrijke rol omdat het inzicht levert in de psychosociale omstandigheden voor zorgverleners, kinderen en ouders. Er zijn ruim 45 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen die KLIK al gebruiken. 

Recentelijk zijn een tweetal gevalideerde PROM vragenlijsten toegankelijk voor iedereen die ze zou willen gebruiken. Dus ook beschikbaar zonder dat de zorgverlener/het expertisecentrum een formele overeenkomst heeft met het KLIK team.

U kunt de vragenlijsten invullen en de antwoorden meenemen naar het gesprek met de zorgverlener. De ingevulde gegevens zijn alleen voor u toegankelijk en worden niet opgeslagen. Na invullen heeft u de mogelijkheid om de antwoorden te printen op papier of printen naar een PDF bestand.

1)    De LTO (Last Thermometer voor Ouders) is bedoeld voor ouders/verzorgers van een kind dat onder behandeling is in het ziekenhuis.
2)    De PedsQLTM (Pediatric Quality of Life Inventory) is een vragenlijst over kwaliteit van leven van kinderen.

Meer informatie bij Mariette Driessens,

>>Kwaliteit van Leven voor kinderen en ouders ges...

Print