A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Kwaliteitscriteria voor Downpoli's en -teams

20-12-2012

In het project voor gestandaardiseerde en geconcentreerde zorg voor zeldzame aandoeningen zijn de kwaliteitscriteria voor Downpoli’s en Downteams opgeleverd. Deze zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de patiënt.

De Stichting Down Syndroom en de VSOP hebben geïnventariseerd wat ouders belangrijk vinden met betrekking tot de Downpoli’s en -teams. Ook is in kaart gebracht uit welke onderdelen de zorg voor patiënten met Down in de verschillende Downpoli’s en –teams bestaat. Op basis van deze gegevens is een checklist ontwikkeld welke ouders als hulpmiddel kunnen gebruiken om een keuze te maken voor een Downpoli of-team in een bepaald ziekenhuis.  Daar komt nog bij dat ouders van patiënten die nú Downpoli’s of Downteams  bezoeken wordt gevraagd naar hún ervaringen. Deze ervaringen worden opgeslagen en ook weer inzichtelijk gemaakt voor andere ouders en de Downpoli’s- en teams zelf. Op deze manier worden de criteria die door ouders zijn aangemerkt als ’belangrijk’, getoetst aan de situatie in de praktijk. Hiermee wordt  de zorg inzichtelijker gemaakt.

Om de checklist te raadplegen, klik hier.

>>Kwaliteitscriteria voor Downpoli's en -teams

Print