A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Leeftijdsdiscriminatie voor zwangeren?

18-02-2014

Per 1 april 2014 heeft de zwangere na de prenatale screening op downsyndroom (trisomie 21), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en/of trisomie 13 (Patausyndroom) een extra onderzoeksmogelijkheid in de vorm van NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test).

In de huidige opzet van de studie (het TRIDENT project) wordt de NIPT gepositioneerd naast de vlokkentest en vruchtwaterpunctie voor alleen de kleine groep zwangeren, die een verhoogde kans hebben na de combinatietest of vanwege een medische indicatie. Hiermee wordt een forse reductie van het aantal invasieve tests verwacht en daarmee van miskramen door die tests.

Als VSOP hopen wij dat NIPT voor alle zwangeren met een verhoogd risico wordt vergoed zodat vrouwen van 36 jaar en jonger niet genoodzaakt zijn om uit te wijken naar België. Daar zijn de kosten lager, maar uniforme, gebalanceerde landelijke schriftelijke voorlichting en uitgebreide counseling ontbreekt vaak. Het CVZ concludeerde echter dat er onderscheid gemaakt zou moeten worden in de aanspraak op vergoeding van NIPT tussen zwangeren van 36 jaar en ouder en zwangeren onder 36 jaar die een verhoogde kans hebben uit de combinatietest.
In reactie hierop heeft de VSOP, samen met alle betrokken beroepsgroepen, een brief gestuurd aan de minister van VWS. Hierin doen zij een dringend verzoek geen leeftijdsonderscheid te maken met de vergoeding binnen de groep van zwangeren die een verhoogd risico op Down syndroom hebben. Helaas heeft ministerie nog niet gereageerd.
Voor meer informatie: www.meerovernipt.nl.
 

>>Leeftijdsdiscriminatie voor zwangeren?

Print