A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Minister steunt onderzoeksagenda Zwangerschap en Geboorte

17-06-2010

Kern van die agenda: onderzoeken hoe de zorg rond zwangerschap en geboorte beter kan en hoe goede initiatieven landelijk kunnen worden ingevoerd. Deze onderzoeksagenda ontving demissionair minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 17 juni 2010 van ZonMw.

Hoge sterfte in Nederland
De perinatale sterfte is in Nederland relatief hoger dan in de ons omringende landen. Een door de minister ingestelde stuurgroep zwangerschap en geboorte adviseerde in december 2009 om het veld gezamenlijk een onderzoeksagenda op te laten stellen. Hierbij bleek dat het veld het belang van de onderzoeksagenda onderschrijft en graag gezamenlijk, lijn- en beroepsoverstijgend, aan de slag wil. Het opstellen van de onderzoeksagenda werd door ZonMw gecoördineerd.

Vroege zorg nodig
Sinds begin 2008 staat het verder laten dalen van perinatale sterfte en het voorkomen van morbiditeit na de geboorte hoog op de maatschappelijke agenda. Preconceptiezorg, een gezonde leefstijl en het vroeg signaleren van problemen kan een belangrijke bijdrage leveren aan betere uitkomsten. Een goede zorg is daarbij belangrijk, liefst al voor de zwangerschap begint. Dergelijke zorg is ook belangrijk om (chronische) ziekte van het kind en problemen op latere leeftijd te voorkomen. Die zorg moet alle groepen bereiken, met nadruk op mensen in achterstandswijken.

Onderzoek
Het is duidelijk, dat er meer onderzoek nodig is naar de oorzaken van perinatale sterfte en morbiditeit en naar interventies die dit voorkomen. Ook moet de zorg zo worden georganiseerd dat de bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten optimaal toegepast worden. Vernieuwingen in de zorg moeten gevolgd worden met onderzoek om de waarde ervan te kunnen vaststellen. Belangrijke onderzoeksthema’s daarbij zijn de (kosten)effectiviteit van die vernieuwing, en de voorwaarden waaronder die vernieuwingen het beste geïmplementeerd kunnen worden. Dat is nodig om goede initiatieven landelijk in te voeren.

Signalement
De onderzoeksagenda is mede gebaseerd op een signalementstudie Zwangerschap en Geboorte 2010 die door het Erasmus MC is uitgevoerd in opdracht van ZonMw.
Informatie/toezending signalement: j.claessens@erasmusmc.nl
Meer informatie over de Onderzoeksagenda Zwangerschap en Geboorte.

>>Minister steunt onderzoeksagenda Zwangerschap e...

Print