A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nationale voortgang preconceptiezorg via het College Perinatale Zorg

15-02-2012

In de zomer van 2011 is het College Perinatale Zorg (CPZ) opgericht, als vervolg op de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Diverse vertegenwoordigers van beroepsgroepen, verzekeraars, koepels en de VSOP hebben in de oprichting geparticipeerd (www.goedgeboren.nl).


Het CPZ is ingesteld na onderzoek over de relatief hoge babysterfte in Nederland. Van de 1600 baby`s die per jaar overlijden zijn 400 te vermijden! Er zijn twee belangrijke oorzaken voor die vermijdbare sterfte: ons onsamenhangend verloskundig systeem en de leefstijl van zwangere vrouwen. Wat het eerste betreft wil het CPZ wil samenwerking van zorgprofessionals stimuleren rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg, door hen zich te laten committeren aan multidisciplinaire, bindende afspraken en ook nauwer samen te werken met de zwangere zelf.


Wat de leefstijl van de zwangere betreft: veel Nederlandse vrouwen die ongezond leven of belast zijn met (al dan niet zeldzame) chronische aandoeningen zijn zich onvoldoende bewust van de ongunstige invloed die dit heeft op de ontwikkeling van de baby. Dat vraagt om preconceptionele voorlichting en meer risicobewustwording. 


De VSOP laat zich in het CPZ vertegenwoordigd door de NPCF, en zal daarbij met name alert zijn op  nationale implementatie van preconceptiezorg.
 

>>Nationale voortgang preconceptiezorg via het Co...

Print