A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Netwerkzorg: Kiezen en delen

05-01-2023

Al in 2017 constateerde het ‘Slotadvies Afstemmingsoverleg Zeldzame Ziekten’: 'Ondanks het feit dat de huidige expertisecentra zijn getoetst, voldoen ze voor een belangrijk deel nog niet aan alle gestelde criteria voor netwerkketenzorg'. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) zegt daarover: 'Bij de organisatie netwerkzorg en MDO’s (multidisciplinair overleg) hebben de verschillende expertisecentra een belangrijke initiërende en ondersteunende rol' en: 'Om de beweging rondom concentratie van zorg te versnellen en netwerkzorg te versterken, is meer regie en sturing nodig.'

Deze rol van expertisecentra in netwerkzorg komt medio dit jaar aan de orde in drie grote netwerkbijeenkomsten. Binnenkort worden patiëntenorganisaties door de VSOP uitgenodigd voor deelname. Hen wordt gevraagd of zij tijdens de bijeenkomsten over netwerkzorg in gesprek willen met hun expertisecentra, die vervolgens ook worden uitgenodigd. Het plenaire deel van deze bijeenkomsten wordt benut voor het formuleren van landelijke uitgangspunten voor netwerkzorg en concentratie van zorg. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het door ZonMw gefinancierde VSOP-project ‘Kiezen en delen – Kiezen voor concentratie en delen van expertise binnen netwerkzorg voor zeldzame aandoeningen’.

>>Netwerkzorg: Kiezen en delen

Print