A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuw voorstel verruiming klinisch onderzoek bij kinderen

15-06-2014

In een recente brief aan de Tweede Kamer geeft Minister Schippers aan de mogelijkheden voor klinisch onderzoek bij kinderen in Nederland te verruimen.
"De door de commissie Doek gesignaleerde knelpunten verdienen een aanpak die optimale mogelijkheden biedt aan kinderen met een ernstige ziekte of aandoening voor onderzoek, en daarmee de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en therapieën, terwijl tegelijk rekening wordt gehouden met de bescherming van deze kwetsbare groep", aldus de Minister. De VSOP maakt zich met andere organisaties al lange tijd hard voor opvolging van het advies van de Commissie Doek en is blij dat het nieuwe voorstel meer recht doet aan het advies dan het eerdere wetsvoorstel.

Overige relevante informatie:
Leeftijd WMO (brief NVK)
Advies over het criterium voor niet therapeutisch onderzoek bij kinderen

>>Nieuw voorstel verruiming klinisch onderzoek bi...

Print