A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe Europese projecten

16-12-2010

De VSOP zet zich binnen Europa in voor:

Cognitieve aandoeningen: het GENCODYS project
De VSOP/EGAN participeert in een nieuw project binnen het 7e KaderProgramma van de EU. Het GENCODYS (Genetic and Epigenetic Networks in Cognitive Dysfunction) project wordt geleid door het UMC St Radboud in Nijmegen en heeft als doel de genetische oorzaken van cognitieve stoornissen te ontrafelen. Hieronder vallen onder meer autisme en Down Syndroom en diverse zeldzame cognitieve aandoeningen. De VSOP is namens EGAN binnen dit project onder meer verantwoordelijk voor het betrekken van patiëntenorganisaties bij het onderzoek en het bevorderen van interactie met de onderzoekers. Zie ook: www.gencodys.eu.
Contactpersoon: Tessa van der Valk T: 035 – 603 4017 E: t.v.d.valk@vsop.nl

Therapie voor kinderen: GRIP
Voor de meeste geneesmiddelen voor kinderen is er onvoldoende informatie beschikbaar over het doseringsschema, aanpassing van de dosering en hoe ze toe te dienen. Zowel de VS en de EU hebben wetgeving ingevoerd die participatie van kinderen in onderzoek en farmaceutische innovatie faciliteert, maar de initiatieven zijn vaak onsamenhangend. Het belangrijkste doel van GRIP (Global Research in Paediatrics) is om een infrastructuur op te zetten die het veilig gebruik van medicijnen bij kinderen mogelijk maakt.
Het consortium gaat zich vooral richten op:
1. Ontwikkeling van een opleidingsprogramma.
2. Validatie en harmonisatie van onderzoeksmethoden.
3. Uitwisseling van strategieën en plannen.
GRIP mobiliseert 21 instellingen als partners en sluit aan bij 16 andere grote netwerken, goed voor honderden klinieken en meer dan 1000 onderzoekers in Europa, de VS en Azië. GRIP wil nauw samenwerken met ouders en patiënten en om die reden participeert de VSOP, namens EGAN, in het project dat in 2012 start. De VSOP zal onder andere parallel aan de wetenschappelijke bijeenkomsten, bijeenkomsten gaan organiseren voor Europese (en internationale) patiëntenorganisaties om de interactie en uitwisseling van ideeën met onderzoekers en kinderartsen te stimuleren.
Contactpersoon: Cor Oosterwijk, T: 035 – 603 4040 E: c.oosterwijk@vsop.nl

Onderzoeksprojecten voor kinderen
Priomedchild is een Europees subsidieprogramma voor klinisch onderzoek bij kinderen, gecoördineerd door ZonMw. De VSOP maakt deel uit van de commissie die de projectvoorstellen beoordeelt. Deze commissie kwam in juli in Londen bijeen om alle projectvoorstellen te beoordelen. Eind november werden de toegekende projecten bekend gemaakt. Deze betreffen: het ontwikkelen van klinische studiemodellen voor zeldzame aandoeningen bij kinderen, de behandeling van acute lymphoblastic leukaemia, medicijntoediening bij pasgeborenen, kosteneffectiviteit bij zeldzame aandoeningen bij kinderen, toediening van medicijnen bij kinderen met kanker en de behandelingen van psychiatrische aandoeningen bij kinderen. Zie ook: www.zonmw.nl. Contactpersoon: Cor Oosterwijk T: 035 – 603 4040 E: c.oosterwijk@vsop.nl
 

>>Nieuwe Europese projecten

Print