A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe kansen voor erkenning expertisecentra

31-12-2017

Voor de nieuwe toetsingsronde voor de erkenning van (kandidaat) expertisecentra hebben ongeveer 120 (kandidaat) expertisecentra zich aangemeld. Het betreft nieuwe (kandidaat) expertisecentra, uitbreiding van bestaande expertisecentra en eerder niet-erkende centra die mogelijk nu wel aan de criteria voldoen.

Expertisecentra zijn nodig om de zorg en behandeling voor patiënten met een zeldzame ziekte te verbeteren en sneller een diagnose te kunnen stellen. Een expertisecentrum heeft kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame aandoeningen, ontwikkelt protocollen en richtlijnen, coördineert onderzoek en zorgt voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland. De erkenning van expertisecentra is o.a. gebaseerd op Europese criteria. Nationaal erkende expertisecentra kunnen onderdeel worden van een European Reference Network (ERN).

Ongeveer 125 patiëntenorganisaties zijn eind 2017 door de VSOP benaderd om een oordeel te geven over de (kandidaat) expertisecentra. Desgewenst kunnen zij daarvoor gebruik maken van een achterbanraadpleging. De input vanuit patiënten- en medisch-wetenschappelijk perspectief vormt de basis voor de beoordeling door de Beoordelingscommissie. Deze Beoordelingscommissie adviseert de minister van VWS over de erkenning van de (kandidaat) expertisecentra.

Meer informatie over de toetsing van (kandidaat) expertisecentra leest u hier.
Vragen hierover kunnen gesteld worden via expertisecentra@vsop.nl.

>>Nieuwe kansen voor erkenning expertisecentra

Print