A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe lichting (kandidaat) expertisecentra stapje dichter bij erkenning

14-03-2018

De nieuwe lichting (kandidaat) expertisecentra – Tranche F - is een stapje dichter bij besluitvorming over
officiële erkenning door het ministerie van VWS. De beoordelingscommissie heeft op basis van een toetsing
haar adviezen opgesteld. Bij de toetsing is gebruik gemaakt van de beoordelingen die via de VSOP in de periode nov ’17 – jan ’18 door patiëntenorganisaties zijn gedaan.

Belang van expertisecentra

Het toetsen en erkennen van expertisecentra door de minister van VWS maakt deel uit van het Nationale Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ).  Erkende centra combineren goede multidisciplinaire zorg met leidend wetenschappelijk onderzoek, een bij zeldzame aandoeningen uiterst noodzakelijke combinatie.
De VSOP is nauw betrokken bij de toetsing van expertisecentra vanuit patiëntenperspectief. 

Procedure

Wanneer een zorgcentrum zich laat registeren als expertisecentrum voor een bepaalde aandoening, kan deze zich aanmelden voor toetsing en erkenning. Dat kan eens per jaar. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) coördineert de toetsingsactiviteiten. De VSOP faciliteert hierbij de toetsing vanuit patiëntperspectief en Orphanet vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief. Na aanmelding nodigt VSOP patiëntenorganisaties uit hun oordeel te geven. Een beoordelingscommissie neemt deze informatie mee in haar toetsing en stelt een advies op. Het (kandidaats)expertisecentrum heeft de mogelijkheid bezwaar te maken op het advies, waarna het definitieve advies naar VWS gaat voor het besluit over officiële erkenning. Meer over de procedure en de inbreng van patiëntenorganisaties

Tranche F

Voor Tranche F liggen nu de adviezen van de beoordelingscommissie voor aan de (kandidaat) expertisecentra. Na afloop van de bezwaarprocedure gaan deze naar het ministerie van VWS voor besluitvorming. Zodra het ministerie de officiële erkenning heeft gedaan, zullen wij u hierover informeren.
U vindt hier een actuele lijst van erkende expertisecentra.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marèl Segers, beleidsmedewerker VSOP.

>>Nieuwe lichting (kandidaat) expertisecentra sta...

Print