A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating van (wees)geneesmiddelen tot het basispakket treedt in werking

23-10-2019

Bij geneesmiddelen voor ernstige en zeldzame aandoeningen is het soms lastig om goed aan te tonen dat het middel effectief is en voor vergoeding in aanmerking komt. Deze middelen bereiken dan niet het basispakket en dus ook niet de patiënt. Omdat het om patiënten gaat die geen goed alternatief hebben voor een behandeling wil de minister met de Voorwaardelijke Toelating van geneesmiddelen de toegang van patiënten tot deze geneesmiddelen verbeteren en daarbij ook beter kunnen beoordelen of het middel in het basispakket past.

Het Zorginstituut voert deze regeling uit. De fabrikant dient samen met een onderzoeksinstelling, de beroepsgroepen en de patiëntenorganisatie een aanvraag in met een onderzoeksvoorstel. Na selectie van een kandidaat worden de afspraken in een convenant vastgelegd en ondertekend door alle partijen.

Lees hier meer

Informatiebijeenkomst bij ZiN 

Op woensdag 13 november houdt Zorginstituut Nederland een informatiebijeenkomst voor o.a. farmaceutische bedrijven en koepelorganisaties van medisch specialisten en patiëntenverenigingen, over de nieuwe voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. Deze is van 16.00 uur - 18.30 uur bij het Zorginstituut in Diemen. ZiN nodigy u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Om u tijdig aan te melden

Meld u hier aan


 

>>Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating van (...

Print