A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Nieuwe toetsingsronde expertisecentra

03-07-2017

In juli/augustus 2017 start een nieuwe ronde voor de toetsing van de (kandidaat-)expertisecentra. Het gaat om nieuwe centra, eerder niet-erkende centra die nu mogelijk wel aan de criteria voldoen en aanvullende aandoeningen voor bestaande expertisecentra.

De centra kunnen kenbaar maken dat zij willen meedoen aan deze ronde. De daadwerkelijke toetsing start half september. Vanaf dan zijn de te toetsen centra officieel bekend en kan de VSOP ze koppelen aan relevante patiëntenorganisaties. De verwachting is dat de relevante patiëntenorganisaties eind november 2017 worden verzocht hun oordeel te geven over de deelnemende (kandidaat) expertisecentra. De patiëntenorganisaties hebben vervolgens ruim 7 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen/hun oordeel te geven.

Weten welk centrum voor gespecialiseerde zorg meedoet aan de toetsing? Of van mening dat een centrum moet deelnemen? Neem dan rechtstreeks contact op met het centrum en wijs er eventueel op dat de aanmelding voor de (kandidaat) expertisecentra deze zomer plaatsvindt. Centra kunnen zich wenden tot de coördinator zeldzame aandoeningen van het UMC, de coördinator topklinische zorg van het STZ-huis, of de coördinator zeldzame aandoeningen van NVZ. Zodra de exacte planning bekend is, laten wij dit via onze website weten.

N.B.: heeft u als relevante patiëntenorganisatie dit bericht niet rechtstreeks van ons ontvangen? Dan horen wij dat graag en kunnen u alsnog toevoegen aan ons bestand, bvd!

TOETSINGSPROCEDURE 2017-18

>>Nieuwe toetsingsronde expertisecentra

Print