A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

NPCF erkent rol VSOP bij richtlijnontwikkeling

30-01-2014

In januari is het project ´Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de Zorg´ o.l.v. de NPCF van start gegaan. Als vervolg op het voormalige KIZ programma heeft de NPCF een projectgroep samengesteld om bovengenoemde thema´s vanuit patiëntperspectief nader uit te werken.

Op overstijgend niveau is er afstemming met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), maar ook op praktijkniveau wordt aandoeningsspecifiek gewerkt aan verbetering. Het leveren van inbreng vanuit patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van o.a. richtlijnen en keuze instrumenten is een belangrijk onderdeel binnen dit programma.
 

>>NPCF erkent rol VSOP bij richtlijnontwikkeling

Print