A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Onderzoek meerwaarde 13-weken echo van start

10-10-2020

Per 1 juni 2020 is de IMITAS studie, gestart, Landelijke studie structureel echoscopisch onderzoek bij 13 weken zwangerschap. De VSOP neemt deel aan deze net gestarte studie.

Binnen de IMITAS studie wordt onderzocht of het toevoegen van een 13-wekenecho aan het programma prenatale screening van meerwaarde is voor de Nederlandse zwangere vrouw en haar partner. Vanuit het land is de er veel vraag om deze echo toe te voegen aan het programma prenatale screening; het lijkt voor de hand te liggen dat zwangeren gebaat zijn bij een vroege diagnose van sommige ernstige aangeboren afwijkingen. Het is alleen onbekend of dit niet ook angst en onrust veroorzaakt door bijvoorbeeld bevindingen met een onduidelijke betekenis. Ook is het nog onbekend of aangeboren afwijkingen, waarvan de eerste tekenen al zichtbaar zijn rond 13 weken, al zo duidelijk zijn dat de prognose met zekerheid vastgesteld kan worden.

Onderzoek en verwachte uitkomst

Het onderzoek richt zich op de testeigenschappen van de echo, de uitkomsten van de zwangerschappen, maar ook op de ervaringen van zwangeren en zorgverleners; evenals de voorwaarden voor implementatie na de studie. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een consortium waarin gynaecologen, echoscopisten, ethici, methodologen en gezondheidswetenschappers en de VSOP samenwerken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het RIVM. Het RIVM is verantwoordelijk voor de implementatie van de 13 wekenecho.

Voor meer informatie Elsbeth van Vliet
 

>>Onderzoek meerwaarde 13-weken echo van start

Print