A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Opnieuw rol voor VSOP bij toetsing Expertisecentra

20-05-2019

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het ministerie van VWS hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van de Landelijke Toetsing van Expertisecentra zeldzame aandoeningen. De VSOP zal ook dit keer de inbreng vanuit patiëntenperspectief coördineren.

De overeenkomst is afgesloten voor de periode 2019-2023. Gedurende die periode zal niet alleen de herbeoordeling  van de reeds erkende expertisecentra plaatsvinden (na erkenningsperiode van 5 jaar). Reeds erkende expertisecentra kunnen zich ook jaarlijks kandidaat stellen voor nieuwe (groepen van) aandoeningen en zich opnieuw kandidaat stellen voor (groepen van) aandoeningen waarvoor men in eerdere toetsingsrondes niet erkend is. 

Naast het verzorgen van de toetsingsrondes in de genoemde periode zal door de NFU en VSOP ook gewerkt worden aan de doorontwikkeling lange termijn borging van de Landelijke Toetsing van Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het plan van aanpak voor de komende toetsingsronde waarin ook de herbeoordeling plaats zal gaan vinden. We zullen u via de website blijven informeren. Daarnaast vindt op dinsdag 21 mei, voorafgaand aan de ALV, een algemene informatiebijeenkomst plaats waarin onder andere de toetsing (vanuit patiëntenperspectief) aan bod komt. Hiervoor zijn relevante betrokkenen uitgenodigd. 

Lees meer over Expertisecentra.

>>Opnieuw rol voor VSOP bij toetsing Expertisecentra

Print