A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

OPROEP: wat is goede geboortezorg?

13-06-2014

Voor de ontwikkeling van een nieuwe zorgstandaard Integrale Geboortezorg, zijn wij op zoek naar vrouwelijke deelnemers voor een focusgroep. Via deze focusgroep vragen we (aanstaande) moeders actief mee te denken over wat goede geboortezorg is. Deze informatie gebruiken de Patiëntenfederatie NPCF, Stichting Kind & Ziekenhuis, Het Ouderschap en de VSOP bij de ontwikkeling van de nieuwe zorgstandaard. Met als doel de geboortezorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en eisen van (aanstaande) moeders.

Wij zijn op zoek naar:
- vrouwen die 30 weken of langer zwanger zijn
en/of
- vrouwen die maximaal 12 maanden geleden zijn bevallen.
Vanuit de VSOP zijn wij op zoek naar een specifieke groep vrouwen namelijk: vrouwen met een (mogelijk) verhoogd risico voor, tijdens en/of na deze zwangerschap voor de moeder en/of de baby. Bijvoorbeeld: zelf een erfelijke aandoening, eerder een kindje gekregen met een aandoening, familieleden met een erfelijke aandoening, een chronische ziekte van de moeder, of problemen bij een eerdere zwangerschap.
De bijeenkomst(en) voor de focusgroep vindt plaats in juli 2014.

Voor meer informatie – of aanmelding - kunt u contact opnemen met Elsbeth van Vliet.

>>OPROEP: wat is goede geboortezorg?

Print