A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Patiënten willen meebeslissen in klinisch onderzoek

31-05-2012

Nederlandse patiëntenorganisaties dringen er bij de minister van VWS en de Tweede Kamer op aan dat zij betrokken worden bij het beleid, de ethische beoordeling en de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Momenteel is het niet toegestaan dat patiënten(organisaties) inbreng hebben in de ethische beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek, met als onbegrijpelijk argument: ongewenste belangenbehartiging. De patiëntenorganisaties vinden dit niet acceptabel.

Klik hier voor het volledige persbericht.

>>Patiënten willen meebeslissen in klinisch onder...

Print