A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Patiënten willen vroege betrokkenheid bij het weesgeneesmiddelenbeleid

04-03-2014

Tijdens de Internationale Zeldzame Ziektendag op 18 februari jl. werd in Nieuwspoort, Den Haag, het rapport ‘Economic relevance and validation procedure Orphan Medical Products’ overhandigd aan dhr. Hurts, vertegenwoordiger van het ministerie van VWS. Het rapport, met de VSOP als coauteur, stelt een aangepaste procedure voor, voor de beoordeling van weesgeneesmiddelen door het CVZ en vergelijkbare instanties in Europa. De kern daarvan is het voorstel om een stakeholder-commissie op te richten, met daarin ook patiëntvertegenwoordiging,
die vanaf het allereerste begin bij de beoordeling betrokken is.
Het rapport is hier te downloaden.
 

Op 3 maart organiseerde de VSOP vervolgens een overleg met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS), Spierziekten Nederland (SN), Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), contactgroep AA&PNH en het Longfonds over het weesgeneesmiddelenbeleid door het CVZ. De besproken onderwerpen betroffen de huidige praktijk, het proces, wanneer en hoe patiëntenverenigingen betrokken willen worden en de inhoud (uitkomstmaten, start- en stopcriteria en de rol van kosteneffectiviteit).
Een groep van stakeholders, waaronder de fabrikant, key opinion leader/behandelaars, patiëntenorganisatie en zorgverzekeraar moet overleggen over de introductie en al dan niet voorwaardelijke financiering of toelating en de opzet van nader onderzoek. Aan het CVZ is vervolgens gemeld dat patiëntenorganisaties vroeg in het proces betrokken te willen worden, als de EMA een positive opinion heeft afgegeven voor een nieuw geneesmiddel of een nieuwe indicatie. Patiënten willen inspraak in domeinen op gebied van autonomie, zelfmanagement, patient reported outcomes, health related quality of life, eventuele stratificatie (welke patiënten krijgen het middel wel en welke niet?). Zo kunnen ze ook hun achterban informeren en verwachtings-management voeren.
 

>>Patiënten willen vroege betrokkenheid bij het w...

Print