A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Patiëntenorganisaties voor verruiming onderzoek kinderen

21-10-2016

Op 25 oktober stemt de eerste Kamer over de wetswijziging 33.508 die de mogelijkheden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die jonger dan zestien jaar of wilsonbekwaam zijn, verruimt.
Patiëntenfederatie Nederland en haar lidorganisaties, waaronder Spierziekten Nederland, pleiten samen met Duchenne Parent Project, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Vereniging Ouders, Kinderen, Kanker (VOKK) voor deze verruiming. Dankzij beter toegepast en toepasbaar onderzoek kunnen zieke kinderen werkzame en veilige medicijnen krijgen. De volledige brief leest u hier.

>>Patiëntenorganisaties voor verruiming onderzoek...

Print