A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Per 1 april de NIPT als bevolkingsonderzoek

27-03-2023

Op 1 april 2023 wordt de NIPT (niet-invasieve prenatale test) onderdeel van het reguliere onderzoeksprogramma tijdens de zwangerschap. De afgelopen jaren was dit onderdeel van wetenschappelijk onderzoek.

Daarmee kunnen zwangeren, als ze dat willen, in hun bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat hun ongeboren kind downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft. De NIPT kan ook andere aandoeningen (nevenbevindingen) vinden.

In het advies van de Gezondheidsraad van 2020 staat dat zwangeren bij de NIPT een keuze kunnen maken over het al dan niet melden van nevenbevindingen. Als de zwangere kiest voor het melden van nevenbevindingen, dan krijgt ze alleen die nevenbevindingen te horen die zeer waarschijnlijk leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Om te bepalen om welke nevenbevindingen het gaat, is er door de beroepsgroepen tezamen met de VSOP een protocol opgesteld.

Op 20 februari jl. heeft de Gezondheidsraad echter een nieuw advies uitgebracht, wat op het punt van nevenbevindingen afwijkt van het advies van 2020. Over eventuele opvolging van het nieuwe Gezondheidsraadadvies moet nog besluitvorming plaatsvinden door de minister van VWS.

>>Per 1 april de NIPT als bevolkingsonderzoek

Print