A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Personele versterking VSOP

15-10-2011

Personele versterking VSOP

Mede in verband met ziekteverlof zijn twee nieuw medewerkers de VSOP tijdelijk komen versterken:
Per medio september is Roos de Jonge begonnen bij de VSOP als projectmedewerker voor 1 á 2 dagen per week. Roos promoveerde in 2003, na haar studie Medische Biologie, in het AMC, afdeling Neurogenetica. Tijdens haar werkzaamheden voor het Prinses Beatrix Fonds is zij voor het eerst in aanraking gekomen met zeldzame aandoeningen. Haar werkzaamheden als wetenschappelijk coördinator bij Duchenne Parent Project combineert ze met haar functie bij de VSOP, waarbij haar focus ligt op klinisch onderzoek voor kinderen. Roos: ‘Hopelijk kunnen we gezamenlijk de voorlichting rond klinisch onderzoek in de Nederland verbeteren en kwaliteitscriteria opstellen voor klinisch onderzoek bij kinderen’.

Ook Maryze Schoneveld van der Linde kwam per medio september bij de VSOP in dienst. Na haar studie culturele antropologie in Leiden is zij, door haar persoonlijke betrokkenheid, actief betrokken geraakt bij zeldzame aandoeningen. Een aantal jaren was zij actief bestuurslid bij de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en de International Pompe Association (IPA), waar ze nu adviseur is. De afgelopen twee jaren werkte Maryze als projectmanager bij het European Neuromuscular Centre (ENMC) voor het EU project TREAT-NMD. Recent ontving zij de Zeldzame Ziekten Award voor haar vele inspanningen op dit terrein. Zij zal zich gedurende een half jaar vooral gaan inzetten voor het EU project 'Global Research in Paediatrics' (GRIP), met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van therapieën en veilig medicijngebruik bij kinderen.
We wensen Maryze en Roos veel succes en werkplezier toe bij de VSOP!

>>Personele versterking VSOP

Print