A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

PGD: niet-weten niet verbieden

10-06-2011

De exclusietest, en de vergelijkbare non-disclosure test, biedt de mogelijkheid aan ouders die niet willen weten of zij via hun eigen ouders wellicht erfelijk belast zijn met een ernstige hersenaandoening, zoals de ziekte van Huntington, toch voor PGD (Preïmplantatie Genetische Diagnostiek, of embryoselectie) in aanmerking te komen. Zo kunnen zij hun kinderen die aandoening besparen. Een door de regering ingestelde commissie pleit nu voor opheffing van het verbod op deze test, zodat ouders van hun 'recht op niet-weten' gebruik kunnen maken als zij de wetenschap mogelijk op latere leeftijd een ernstige aandoening te zullen ontwikkelen, mentaal niet aan kunnen. De VSOP maakte deel uit van de commissie. Link naar het advies.

>>PGD: niet-weten niet verbieden

Print