A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Preconceptie indicatielijst (PIL) onderdeel van preventieagenda

25-06-2018

Op woensdag 6 juni ontving Minister Bruins de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022. De voorzitter van het College Perinatale Zorg (CPZ) Geri Bonhof overhandigde deze aan de minister. In de Preventieagenda van de Geboortezorg geven de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De implementatie van de Preconceptie Indicatielijst (PIL) maakt onderdeel uit van  deze agenda. 

Autorisatie 

Preconceptiezorg  is een ondergeschoven kindje, ook bij zorgverleners. De VSOP zet zich al meer dan 30 jaar in voor het belang van tijdige reproductieve informatie en passende zorg. Na een lang, intensief en zorgvuldig traject, is de Preconceptie Indicatielijst (PIL) door alle relevante partijen, inclusief de VSOP,  geautoriseerd. De PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en is een opzet voor de benodigde multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen. Op basis van deze richtlijnen zijn overwegingen en adviezen over de uitvoering van preconceptiezorg en de daarbij te betrekken professionals geformuleerd.

Voor alle zorgverleners

De PIL is er voor alle zorgverleners dus ook voor bijvoorbeeld de internist, de klinisch geneticus, bedrijfsarts of diëtist. Ook zij hebben de verantwoordelijkheid om mensen in de vruchtbare leeftijd goed te informeren over bijvoorbeeld mogelijke risico’s van een chronische of zeldzame aandoening, genetische factoren of het effect van medicatie op een toekomstige zwangerschap. Door een mogelijke kinderwens tijdig bespreekbaar te maken kan elke zorgprofessional bijdragen aan de beste start voor moeder en kind. De PIL ondersteunt de zorgverlener daarbij.

Implementatie PIL

Op initiatief van het CPZ heeft de werkgroep, bestaande uit betrokken beroepsgroepen en de VSOP,  met subsidie van ZonMw de PIL ontwikkeld. Deze is in het voorjaar van 2018 vastgesteld. Met behulp van de PIL moet  preconceptiezorg de komende jaren verankerd worden in het (beroepsmatig) handelen van alle beroepsbeoefenaren, breder dan alleen die in de geboortezorg, via zorgstandaarden en overige relevante richtlijnen en protocollen. Ook zal de PIL worden opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

 

>>Preconceptie indicatielijst (PIL) onderdeel van...

Print