A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Prenatale screening uitgebreid?

24-11-2011

Prenatale screening mogelijk drastisch uitgebreid door NIPD

Sinds 2007 kunnen zwangeren in Nederland kiezen voor screening op Downsyndroom. Sinds april 2010 kan men desgewenst ook worden geïnformeerd over de kans op trisomie 18 (syndroom van Edwards ) en trisomie 13 (syndroom van Patau). Door de komst van non-invasief trisomie onderzoek (NITRO) in het bloed van de moeder, vroeg in de zwangerschap, zal de prenatale screening de komende jaren drastisch veranderen. Deze nieuwe techniek zal op termijn kunnen zorgen voor onbeperkte mogelijkheden m.b.t. screening. De belangstelling van commerciële partijen is ook al gewekt. Daarom zijn ethische kaders van essentieel belang en keuzes onvermijdelijk.
Een Nederlands NITRO-consortium werkt aan een projectvoorstel om bij Nederlandse zwangeren deze nieuwe methode in de praktijk te testen, inclusief de psychologische, ethische en maatschappelijke aspecten. De VSOP maakt binnen het Nitro-consortium deel uit van de groep die zicht op die aspecten richt. De studie moet een basis gaan bieden om in de toekomst te kunnen beslissen of, en zo ja hoe, dit een plaats krijgt in het Nederlandse prenatale screeningsprogramma.
Contactpersoon: Elsbeth van Vliet E: e.v.vliet@vsop.nl
 

>>Prenatale screening uitgebreid?

Print