A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Project ‘Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen

31-05-2010

Begin dit jaar is het samenwerkingsproject ‘Gestandaardiseerde en geconcentreerde zorg voor zeldzame aandoeningen’ daadwerkelijk gestart. Dit samenwerkingsproject, gefinancierd door CIBG/Fonds PGO, wordt in de periode 2010-2012 uitgevoerd door de VSOP en een vijftal patiëntenorganisaties. Binnen dit project worden onder andere zorgstandaarden ontwikkeld. Zorgstandaarden zijn normen die aangeven waar goede zorg voor een specifieke aandoening aan moet voldoen, gezien vanuit een patiëntenperspectief (Bron: NYFER, Zorgstandaards, Instrument voor kwaliteit en transparantie in de gezondheidszorg, Breukelen, 2006).
Omdat de belangstelling voor de ontwikkeling van zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen bij patiëntenorganisaties groot is, zal dit jaar opnieuw een subsidieaanvraag worden ingediend voor een vergelijkbaar samenwerkingsproject. Doelstelling van dit project, ‘Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen: De patiënt centraal’, is de verbetering van de kwaliteit van curatieve zorg, vergroting van de inbreng van het patiëntenperspectief in het zorgaanbod en de bevordering van multidisciplinaire ketenzorg. Twaalf patiëntenorganisaties hebben kenbaar gemaakt te willen deelnemen aan dit project. Voor vragen over dit voorgenomen project kunt u contact opnemen met Silvia van Breukelen, s.v.breukelen@vsop.nl.

>>Project 'Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeni...

Print