A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Rapport Internationaal PGO-beleid verschenen

02-09-2009

Binnen het Nederlandse gezondheidszorg- gehandicapten- en ouderenbeleid wordt in toenemende mate waarde gehecht aan een volwaardige en zelfstandige inbreng vanuit de gebruikerszijde. Daartoe wordt sinds een aantal jaren een beleid gevoerd dat gericht is op het versterken van de pgo-organisaties(patiënten, gehandicapten, ouderen). Het huidige beleid bestaat o.a. uit een subsidieregeling tbv pgo-organisaties (zowel gericht op het versterken van de organisaties zelf als op door deze organisaties te ontwikkelen projectactiviteiten). Daarnaast is er een aantal onderzoeks- en innovatieprogramma’s in ontwikkeling (o.a. de programma’s van ZonMw) en zijn functies gericht op het praktisch ondersteunen van de pgo-organisaties in opbouw.
Het werk van de pgo-organisaties heeft ook een internationale dimensie. Inmiddels wordt  ongeveer 70% van de regelgeving op het terrein van het gezondheidszorg- , gehandicapten- en ouderenbeleid op nationaal niveau in hoofdlijnen bepaald door de EU. Een substantieel deel daarvan heeft betrekking op onderwerpen die van directe betekenis zijn voor  pgo-organisaties en hun achterban (medicijnen, grensoverschrijdende zorg, toegankelijkheid van gebouwen, non-discriminatie, etc). Daarnaast zijn er EU-onderzoeksbudgetten beschikbaar waar pgo-organisaties van kunnen profiteren. Tevens zijn er de Raad van Europa en VN (met lidorganisatie WHO) die eveneens op hun deelterreinen van substantiële betekenis zijn voor de Nederlandse pgo-wereld.
Er is al de nodige ervaring en kennis in de pgo-wereld met internationaal werken. Met name de grotere categorale pgo-organisaties kunnen redelijk goed internationaal de weg vinden, op het vlak van Europees onderzoek, EU-beleidsvorming, contacten met internationale koepels, etc.
Toch ontbreekt het nog aan een overzicht en inzicht in de behoefte van pgo-organisaties aan ondersteuning of verbetering van het beleid. Dit was voor ZonMw de aanleiding om opdracht tot deze verkenning te geven.
INTERNATIONAAL PGO-BELEID - Een verkenning. Door Bob Keizer, 1 september 2009
 

>>Rapport Internationaal PGO-beleid verschenen

Print