A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Reactie VSOP hielprikscreening

06-07-2017

De VSOP mocht reageren op de ‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’ van het RIVM. De VSOP onderschrijft de hoofdlijnen en de intenties van deze uitvoeringstoets en dringt aan op snelle implementatie. Ook pleit de VSOP voor een meer permanent proces voor het toevoegen van toekomstige nieuwe aandoeningen aan de hielprik. Tot slot herinnert de VSOP in haar reactie aan de toezegging van de minister van VWS van de screening op zogenaamde onbehandelbare aandoeningen: “Daarom wil ik een neonatale hielprikscreening op onbehandelbare aandoeningen opzetten waarvoor ouders kunnen kiezen. Ik ga bekijken hoe dat daadwerkelijk en zorgvuldig kan worden georganiseerd.”

VOLLEDIGE REACTIE

>>Reactie VSOP hielprikscreening

Print